akademia
przyszłości
Niemczyk

piłka-do-siatkówki-niemczyk-malgorzata
Akademia-przyszlosci-fundacja-Niemczyk
projekt dla zdrowia fundacja Niemczyk
piłka-do-siatkówki-niemczyk-malgorzata

Projekt Dla Zdrowia

Celem programu jest promowanie aktywności ruchowej jako element zdrowego trybu życia jak również niezbędnego elementu w procesie rehabilitacji po przebytych chorobach. Schorzenia kardiologiczne, COVID -19, czy choroby układu oddechowego to między innymi choroby dla których aktywność fizyczna jest niezbędna zarówno w procesie rehabilitacji jak i profilaktyki zachorowań. Działania Fundacji skierowane są do osób w każdej grupie wiekowej dla których zdrowie jest ważną formą świadomości obywatelskiej. Zależy nam na tym, aby jak największe grono osób przekonało się do regularnego uprawiania aktywności fizycznej w celu polepszenia swojego stanu zdrowia.

Projekt Ratujemy Życie

Celem programu jest edukacja społeczna w zakresie udzielania pierwszej pomocy jak również w zakresie poszerzania znaczenia roli osób udzielających pomocy w procesie ratowania życia. Każdy z nas może być świadkiem zdarzenia, w którym ktoś został ranny lub wymaga natychmiastowego udzielenia pomocy. Reakcja świadków takich zdarzeń jest szansą na uratowanie komuś życia i zdrowia. Naszym zdaniem wiedza z zakresu udzielania I pomocy jak i kanonu zachowań w przypadku udzielania pomocy osobom potrzebującym jest niezbędna i powinna być propagowana na każdym poziomie edukacji. Edukowanie i uwrażliwianie społeczeństwa na pomoc ludziom powinna leżeć u podstaw działalności Fundacji Małgorzaty Niemczyk.

fundacja niemczyk ratujemy zycie
fundacja niemczyk dzien godnosci

Projekt Dzień godności

Światowy Dzień Godności powstał z inicjatywy trzech członków Światowego Forum Ekonomicznego: Księcia Norwegii Haakona, filozofa z Finlandii prof. Pekka Himanena oraz amerykańskiego działacza społecznego Johna Hope Bryanta. W Polsce ideę tę rozpowszechnili członkowie Young Global Leaders: Jacek Olechowski oraz Jacek Szwajcowski.

Celem wydarzenia jest uwrażliwienie młodzieży na kwestie związane z poszanowaniem ludzkiej godności, a także zachęcanie jej do podejmowania działań promujących wzajemną tolerancję i życzliwość. Inicjatywa obejmuje swoim zasięgiem już 60 państw i do tej pory wokół rozmów o godności skupiła ponad 1,5 mln dzieci. Organizatorem Dnia Godności w Polsce jest Fundacja Global Dignity Poland. W Łodzi w organizację wydarzenia od początku zaangażowani są wolontariusze firmy Pelion S.A. oraz DOZ Fundacji dbam o zdrowie.

 

Nasza recepta na zdrowie

Zgłaszam się do Akademii Przyszłości
niemczyk