sprawny
Uczeń

Program dedykowany szkołom

Sprawny-uczen-Fundacja-Niemczyk

Założenia programu

Program kierowany do szkół

Poprawa ogólnej sprawności ruchowej

gry, zabawy, współzawodnictwo

Wspomaganie odporności, prawidłowy rozwój emocjonalny i fizyczny

Promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Program sprawny Uczeń

Celem programu jest popularyzacja aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Fundacja rozpocznie także pomoc nauczycielom w realizacji misji edukacji wśród dzieci. Chcemy uświadomić zarówno młodzież jak i ich rodziny o roli, jaką odgrywa aktywność fizyczna w procesie rozwoju młodego człowieka. Program pomoże też wyłowić młode talenty i pomóc im w dalszym rozwoju sportowym.

Potrzebujesz więcej informacji
napisz do nas