sprawny
maluch

Progaram dedykowany dla szkół i przedszkoli

SprawnyMaluch

Założenia programu

Program kierowany do szkół i przedszkoli

Poprawa ogólnej sprawności ruchowej

gry, zabawy, współzawodnictwo

Wspomaganie odporności, Prawidłowy Rozwój emocjonalny i fizyczny

Promowanie aktywności fizyczenej wśród najmłodszych

Program sprawny maluch

W dzisiejszych czasach coraz większym problemem wśród dzieci jest nadwaga i otyłość. W XXI w dzieci spędzają wolny czas przed ekranem komputera i telefonu. Układ X u dzieci rozwija się do 11 roku życia, dlatego tak ważne jest rozwinięcie koordynacji ruchowej już w przedszkolu. Dzięki naszemu programowi jesteśmy w stanie to zrealizować. To dzięki zatrudnianym przez nas specjalistom będziemy w stanie zadbać o odpowiednią koordynacje ruchową u przedszkolaków.

Zgłaszam się do programu
sprawny Maluch